Bylinky

Očianka Rostkovova /Euphrasia officinalis/ – na začiatku ochorenia, pri priehľadných hlienoch.

Zlatobyť obyčajná /Solidago virgaurea/– pri hustom hliene

 

Stlačte ESC pre zatvorenie